Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Laminátová ortéza s 2- a viac osovým kolenným kĺbom

Domov > Ortézy končatín > Ortézy dolných končatín > Laminátová ortéza s 2- a viac osovým kolenným kĺbom

Laminátová ortéza s 2- a viac osovým kolenným kĺbom

Rovnako ako polyetylénová ortéza s 2-osovým kolenným kĺbom aj táto ortéza je vhodná po úraze alebo pri poškodenej štruktúre kolena. Ale materiál, z ktorého je vyrobená, je odolnejší voči záťaži, preto sa laminátoráv ortéza predpisuje ľuďom s aktívnejším životným štýlom, napríklad  športovcom.

Zložitý pohyb kolenného kĺbu nie je možné zrekonštruovať! Monocentrický (jednoosový) kĺb pomôcky dosiahne zhodu len v malom segmente pohybu, zatiaľ čo polycentrický (dvoj- alebo viacosový) kĺb zodpovedá prirodzenému pohybu kolenného kĺbu človeka v prvých 30 °flexie.

Kód ŠÚKL:

I 10022 – Liečebná, úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak 1 x za rok
I 10024 – Kompenzačná, úhrada poisťovňou 1 x za rok

Preskripčné obmedzenie:

OPR, ORT, CHI, TRA, RHB