Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Pás bedrový gumotextilný s podpinkou

Domov > Bandáže > Pásy a vestičky > Pás bedrový gumotextilný s podpinkou

Pás bedrový gumotextilný s podpinkou

Pás bedrový gumotextilný s podpinkou je určený na podporu a fixáciu svalstva drieku. Individuálne zhotovený pás vám môže predpísať váš odborný lekár pri diagnózach: bolesť chrbtice – dorzalgia a pozákrokové poruchy svalovej a kostrovej sústavy.

Kód ŠÚKL:

I 10011 – Liečebná, úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak 1 x za rok
I 10013 – Kompenzačná, úhrada poisťovňou 2 x za rok

Preskripčné obmedzenie:

OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Cena:

Individuálne zhotovený pás bedrový gumotextilný s podpinkou je plne hradený zdravotnou poisťovňou. V prípade, že nemáte zdravotné poistenie a/alebo nemáte poukaz od lekára, môžeme vám pomôcku zhotoviť na základe priamej platby – cena: 50 €.