Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Neoprot

Domov > Neoprot

NEOPROT spol. s r. o. sa zameriava na individuálne zhotovovanie, úpravy a opravy ortopedickoprotetických pomôcok s využitím najnovších postupov a moderných technológií, ktoré na jednej strane eliminujú zaťažujúce procedúry pre pacientov a na druhej strane zvyšujú presnosť odobratia merných podkladov a kvalitu hotovej pomôcky.

Aj vďaka úsiliu a schopnosti nepretržite sledovať vedecko – technický pokrok v špecifickej oblasti ortopedickej protetiky, neustále sa vzdelávať a  investovať do nových technológií, sme sa stali priekopníkmi digitálneho odoberania mier na Slovensku. Úspešne sme aplikovali prvú slovenskú protézu s inteligentným bedrovým kĺbom – Helix 3D a vo všeobecnosti si dlhodobo udržiavame prvenstvo v aplikovaní a počte zhotovených inteligentných protéz (C-Leg, HYBRID, iLIMB) a ortéz  (E-mag). Najnovšie trendy v oblasti bandážnych ortopedickoprotetických pomôcok reprezentuje naša ponuka individuálneho zhotovenia dynamických lykrových ortéz.

Naši ortopedickí technici sa vzdelávajú doma aj v zahraničí, v rámci špičkových anglických, francúzskych, nemeckých a španielskych zdravotníckych zariadení, aby boli pripravení vždy nájsť vhodné ortotické či protetické riešenie pre každého pacienta v súlade s požiadavkami jeho odborného lekára aj jeho individuálnymi potrebami a životným štýlom.

Ak POTREBUJETE ortopedickoprotetickú pomôcku prvýkrát alebo opakovane,
ak CHCETE novú individuálnu pomôcku alebo len upraviť sériovú z výdajne,
ak si Vaša pomôcka VYŽADUJE opravu alebo správne nastavenie,
alebo len jednoducho HĽADÁTE radu,
s dôverou sa obráťte na ktoréhokoľvek z nášho tímu ortopedických technikov.

 

NAŠE POSLANIE

Naším cieľom je pomáhať s úctou a empatiou každému, kto sa ocitne v pozícii pacienta. S využitím najnovších terapeutických postupov a technológií poskytnúť mu tú najlepšiu možnú individuálnu starostlivosť. To zahŕňa na jednej strane spoznanie špecifických potrieb pacienta vzhľadom na jeho každodenné životné podmienky. Na strane druhej zase naše neustále vzdelávanie sa v nových technológiách a hľadanie najlepších súčasných možností ako našimi pomôckami dosiahnuť korekčný či liečebný účinok požadovaný lekárom.

 

“ZMIERŇUJEME BOLESŤ, ZVYŠUJEME NÁDEJ A VYTVÁRAME ISTOTU PRE POHYB VÁŠHO TELA.”

ODBORNÉ ZÁZEMIE

Odborné zázemie našej spoločnosti tvoria skúsení ortopedickí technici, ktorí podľa potrieb pacienta a požiadaviek lekára zhotovujú všetky pomôcky presne na mieru.

Vo svojej činnosti úzko spolupracujeme so Špecializovanou nemocnicou pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. a s mnohými odborníkmi z oblasti ortopédie, traumatológie, chirurgie a rehabilitácie, ktorí pôsobia v štátnej a neštátnej sieti zdravotníckych zariadení.

Na našich pracoviskách sa realizuje, v spolupráci so SZŠ na Záhradníckej ulici, výučba odborných predmetov a prax študentov odboru ortopedický technik. Robíme tu aj vyššie kvalifikačné kurzy pre lekárov rôznych odborov, špecializované vzdelávacie kurzy z určenej tématiky pre lekárov, technikov, zdravotné sestry, akreditované semináre a tiež školenia a kurzy nielen pre lekárov, sestry a ortopedických technikov, ale aj pre manažérov v oblasti zdravotníctva.

S týmito aktivitami voľne súvisí:

  • vykonávanie expertíznej činnosti pre iné subjekty na Slovensku, napr. pripomienkovanie metodických opatrení pri poskytovaní pomôcok, testovanie pomôcok a pod.,
  • usporadúvanie vzdelávacích kurzov a seminárov za úhradu napr. pre lekársku fakultu, poisťovne, nemocnice, technické pracoviská, jednotlivých lekárov a technikov – subjekty, ktorých činnosť súvisí s ortopedickou protetikou.

 

Úzko spolupracujeme so Slovenskou spoločnosťou pre ortopedickú protetiku.

Naša spoločnosť poskytuje telefonickú službu pre odborných lekárov, ktorú zabezpečujú najskúsenejší pracovníci spoločnosti – vedúci technici, pri realizácii špeciálnych požiadaviek na aplikáciu konkrétnej pomôcky.

 

ZMLUVNÍ PARTNERI

Užitočné linky

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku: www.snop.sk
Asociácia pracovníkov technickej ortopédie: www.apto.pro
Slovenská komora ortopedických technikov: www.skort.sk
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou: www.udzs-sk.sk
Všeobecná zdravotná poisťovňa: www.vszp.sk
DÔVERA zdravotná poisťovňa: www.dovera.sk
Union zdravotná poisťovňa: www.unionzp.sk