Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Laserové zameriavania

Domov > Neoprot > Laserové zameriavania

Laserové zameriavania

Vizualizácia záťažových osí

Využívaním prístroja L.A.S.A.R. Posture ortopedický technik dokáže vizualizovať to, čo sa ako pacienti možno už dlhšiu dobu pokúšate pochopiť. Laserový lúč totiž zviditeľňuje rozloženie síl alebo tzv. záťažové línie, ktoré sú voľným okom neviditeľné, ale majú významný vplyv na Váš výdaj energie pri chôdzi. Ak máte pomôcku, ktorá bola zhotovená len tak “od oka” a nie je vycentrovaná podľa záťažových osí, jej výsledný vplyv môže byť dekompenzačný – teda v lepšom prípade nepomáha, v horšom Váš stav dokonca zhoršuje a chôdza sa pre Vás stáva náročnou a únavnou.

Centrovanie pomôcky

Štyri senzory prenášajú údaje na krokový motor, ktorý zameriava laserový lúč do stredu záťaže v stojnej fáze, pričom ortopedický technik pomocou ovládača dokáže nastaviť záťažovú os podľa správneho anatomického postavenia dolnej končatiny v jednotlivých kĺboch (bedernom, kolennom, členkovom), ako pri flexii (pokrčení končatiny) tak i extenzii (vystretí). Ortopedický technik následne nastaví Vašu pomôcku tak, aby napomáhala vrátiť alebo udržiavať končatinu v správnom anatomickom postavení. Takéto dôkladné centrovanie pomôcky je dôležité najmä pri stavbe a aplikácii zložitých ortopedickoprotetických pomôcok, ako sú protézy alebo ortézy na chodenie.

Laserový zameriavač záťažových osí je prenosný.