Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Digitálna vizioskopia chodidiel

Domov > Neoprot > Digitálna vizioskopia chodidiel

Digitálna vizioskopia chodidiel

Vysokorýchlostné skenovanie Vašich chodidiel je bezkontaktný spôsob odobratia mier bez akýchkoľvek nepríjemných pocitov. Špeciálny prístroj – vizioskop s digitálnym zobrazením vo vysokom rozlíšení umožňuje statické aj dynamické meranie plantárnych tlakov s výstupom vo forme počítačovej snímky mäkkých tkanív alebo farebnej mapy rozloženia tlakov Vašich chodidiel.

Ortopedický technik má k dispozícii verný obraz Vašich chodidiel v skutočnej veľkosti a špeciálny softvér Podosat mu umožňuje adekvátne namodelovať všetky potrebné komponenty a korekčné prvky, ako aj celý dizajn každej individuálnej ortopedickej vložky vyhotovenej podľa Vašich potrieb a požiadaviek Vášho lekára.

Teraz už dostupné nielen v Bratislave na Záhradníckej 42, ale aj v našich výdajniach ortopedickoprotetických pomôcok v Nitre a Topoľčanoch aj na stálom mernom mieste v Trnave.