Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Nákrčník fixačný

Domov > Korzety > Poúrazové korzety > Nákrčník fixačný

Nákrčník fixačný

Preskripčné obmedzenie:

OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Cena:

Nákrčník je plne hradený zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.

Cena pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne a pre samoplatcov: 250 €

Nákrčník fixačný je modulárna ortéza. Používa sa na fixáciu po fraktúrach stavcov v oblasti CTh chrbtice.

Kódy ŠÚKL:

I 10012

Liečebná, úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak 1 x za rok

I 10014

Kompenzačná, úhrada poisťovňou 1 x za rok