Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Ortéza predlaktia a zápästia – Sarmiento

Domov > Ortézy končatín > Ortézy horných končatín > Ortéza predlaktia a zápästia – Sarmiento

Ortéza predlaktia a zápästia – Sarmiento

Individuálne zhotovená ortéza predlaktia a zápästia Sarmiento je zhotovená z plastu. Fixuje a odľahčuje predlaktie a zápästie pri vykĺbení, vyvrtnutí, natiahnutí kĺbov a väzov a pri zlomeninách.

Kód ŠÚKL:

I 10032 – Liečebná, úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak 1 x za rok
I 10034 – Kompenzačná, úhrada poisťovňou 1 x za rok

Preskripčné obmedzenie:

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

Cena:

Individuálne zhotovená ortéza predlaktia a zápästia Sarmiento je plne hradená zdravotnou poisťovňou. V prípade, že nemáte zdravotné poistenie a/alebo nemáte poukaz od lekára, môžeme vám pomôcku zhotoviť na základe priamej platby – cena: 70 €.