Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Abdukčná ortéza dolných končatín

Domov > Ortézy končatín > Ortézy dolných končatín > Abdukčná ortéza dolných končatín

Abdukčná ortéza dolných končatín

Individuálne zhotovená Dennis-Brownova dlaha.

Indikácie:

  • Pes equinovarus (kosozvislá noha)
  • Intrarotačné a extrarotačné redresibilné postavenie chodidiel u detí
  • Abdukčné a addukčné postavenie chodidiel
  • Pooperačné doliečovanie deformít nôh

Kontraindikácie:

  • Rigidná deformita nôh

Funkcia:

  • Kľudová ortéza
  • Možnosť nastaviť extra a intra rotáciu nôh
  • Možnosť výberu sandálu s obrátenou Mayerovou líniou alebo sandálu v základnom anatomickom postavení
  • Konštrukcia sandálu v obrátenej Mayerovej línii umožňuje redresiu addukcie prednožia

Účinok:

Pomocou nastaviteľnej dlahy koriguje abdukciu a rotáciu chodidla

Kódy ŠÚKL:

I 10022 – Liečebná, úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak 1 x za rok
I 10024 – Kompenzačná, úhrada poisťovňou 1 x za rok

Preskripčné obmedzenie:

OPR, ORT, CHI, TRA, RHB