Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Abduktor palca

Domov > Ortézy končatín > Ortézy dolných končatín > Abduktor palca

Abduktor palca

Abduktor palca (odťahovač palca) je ortéza, ktorá sa používa  na korekciu deformity kĺbu palca na nohe s vybočením palca navonok od stredu tela a vybočením prvej záprstnej kosti dovnútra – Hallux valgus. Abduktory sa indikujú vo včasnom štádiu ochorenia a/alebo na predídenie zhoršenia stavu. Aplikujú sa na noc, na polohovanie palca v správnom postavení. Ich pomocou sa priebeh ochorenia zastaví alebo spomalí.

 

Funkcia: Korekcia valgózneho palca nohy odťahovaním od strednej osi nohy a priťahovaním k stredovej osi tela.

Indikácie: Hallux valgus redresibilný, doliečovanie pooperačných stavov.

Kód ŠÚKL:

I 10022 – Liečebná, úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak 1 x za rok
I 10024 – Kompenzačná, úhrada poisťovňou 1 x za rok

Preskripčné obmedzenie:

OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Pomôcku vám môže predpísať váš ortopedický protetik, ortopéd, chirurg, traumatológ alebo rehabilitačný lekár.

Cena pre samoplatcov:

Individuálne zhotovený abduktor palca je hradený zdravotnou poisťovňou. V prípade, že nemáte poukaz od lekára, môžeme vám pomôcku zhotoviť na základe priamej platby: 20 €/ks (40 € za pár).