Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Ortéza s rehabilitačným kĺbom Multi Motion na vyrovnávanie kontraktúr

Domov > Ortézy končatín > Ortézy dolných končatín > Ortéza s rehabilitačným kĺbom Multi Motion na vyrovnávanie kontraktúr

Ortéza s rehabilitačným kĺbom Multi Motion na vyrovnávanie kontraktúr

Rehabilitačný ortézny kĺb Multi Motion pomáha pacientom s kontraktúrami pri neurologických a ortopedických ochoreniach navrátiť hybnosť, teda funkčnosť postihnutému kĺbu a zabrániť vzniku deformít. Vďaka pružinovej dynamickej časti samotného kĺbu dokáže uvoľňovať kontraktúru do flexie aj do extenzie.

Hlavnou výhodou tohto systému je, že vystieranie končatiny nie je násilné, a teda nedochádza k ešte väčšiemu zhoršeniu kontraktúry ako vedľajšiemu efektu. Práve naopak. Nastavením rozsahu dovolenej flexie a extenzie v prípade stiahnutia svalu, kĺb umožní pohyb v smere kontarktúry, ale následne po uvoľnení spazmu, kĺb nenásilne uvoľňuje kontraktúru a vracia ju do korekčnej polohy.

Kĺb Multi Motion je možné použiť na kĺby dolnej končatiny – bedrový, kolenný, členkový a na kĺby hornej končatiny – lakťový a zápästný.

Ortéza dolnej končatiny s kolenným kĺbom Multi Motion je prísne individuálna ortopedická pomôcka, kde si aj samotné nastavenie kĺbu vyžaduje odborný zásah vyškoleného technika. Pružina vo vnútri kĺbu umožňuje permanentú tenziu, a tým napomáha znižovaniu spasticity. Pomocou systému sú napínané agonistické svaly a posilňované antagonistické.

Sila pružiny sa nastavuje podľa stavu uvoľňovania kontraktúry, preto je v rámci liečby potrebná pravidelná kontrola tak u lekára ako
i ortopedického technika.

Indikácia:  spasticita pri DMO, Spina Bifida, stavy po NCMP, pri neurologických alebo traumatických kontraktúrach

Výhody:

  • zvýšenie rozsahu pohybu v kĺbe
  • zníženie spasticity
  • zvýšenie svalovej sily = mobility
  • lepšia tolerancia pomôcky pacientom
  • väčší komfort pre pacienta

Kód ŠÚKL:

I 10022

Ortézy individuálne dolných končatín nebandážneho typu, zložité – liečebné, úhrada poisťovňou  pri zmene zdravotného stavu, inak 1 x za rok

I 10024

Ortézy individuálne dolných končatín nebandážneho typu, zložité – kompenzačné, úhrada poisťovňou 1 x za rok z každého druhu pomôcky

Preskripčné obmedzenie:

OPR, ORT, CHI, TRA, RHB