Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Ortéza peroneálna na padavú nohu

Domov > Ortézy končatín > Ortézy dolných končatín > Ortéza peroneálna na padavú nohu

Ortéza peroneálna na padavú nohu

Ortéza, resp. dlaha na padavú nohu slúži na Intenzívnu dynamickú podporu dorziflexie nohy.

Indikácie:

  • lézia nervi fibularis
  • ochrana Achillovej šľachy pred preťažením
  • artritída členkového kĺbu

Kód ŠÚKL

I 10022 – Ortézy individuálne dolných končatín nebandážneho typu, zložité – liečebné, úhrada poisťovňou  pri zmene zdravotného stavu, inak 1 x za rok

Preskripčné obmedzenie

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

Cena

Ortéza na padavú nohu je plne hradená zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.

Cena pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne a pre samoplatcov: 98 €