Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Proprioceptívne ortézy, senzomotorické vložky

Domov > Ortézy končatín > Ortézy dolných končatín > Proprioceptívne ortézy, senzomotorické vložky

Proprioceptívne ortézy, senzomotorické vložky

Propriocepcia je schopnosť nervového systému zaznamenať zmeny vznikajúce vo svaloch a vo vnútri tela pohybom a svalovou činnosťou („polohocit“). Príjem informácií významných pre hybnosť, ich spracovanie a integrácia v centrálnom nervovom systéme (CNS), až po výstup prejavujúci sa svalovou činnosťou, býva súhrnne nazývaný senzomotorikou.

Pri poškodení ktorejkoľvek štruktúry pohybového aparátu je narušená proprioceptívna informácia, čím dochádza k zmene  informácie  vedenej  do  mozgu, k chybnej interpretácii v mozgu a následne k chybne zvolenej motorickej aktivite. Jedným z účinných nástrojov, pomocou ktorého je možné z tohto začarovaného kruhu vystúpiť, je cielená stimulácia proprioceptívnou ortézou.

Stimulovaním šliach svalov nohy pomocou proprioceptívnych ortéz sa menia signály odosielané do centrálnej nervovej sústavy a tá reaguje príkazom na napnutie alebo uvoľnenie svalov. V dôsledku toho sa mení postavenie kĺbov a statika i dynamika nohy. Vyrovnajú sa svalové dysbalancie, čo účinne pôsobí proti príčinám problémov, ktoré v súvislosti so svalovou nerovnováhou vznikli.

Indikácie

Neurologické poruchy

 • Detská mozgová obrna (DMO)
 • Downow syndróm
 • Spina bifida
 • Náhla cievna mozgová príhoda (NCMP)
 • Parkinsonova choroba
 • Roztrúsená skleróza
 • (ALS) Amyotrofická laterálna skleróza
 • Kraniocerebrálna trauma

Funkčné poruchy

 • Pes planovalgus
 • Pes valgus
 • Pes excavatus
 • Pes equinovarus

Kód ŠÚKL:

I 10022 – Ortézy individuálne dolných končatín nebandážneho typu, zložité – liečebné

Preskripčné obmedzenie:

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB