Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Kolenný kĺb C-leg

Domov > Protézy > Inteligentné > Kolenný kĺb C-leg

Kolenný kĺb C-leg

Je elektronicky ovládaný hydraulikou a predstavuje obrovský skok vo vývoji protetiky dolných končatín. Vďala nemu sa chôdza amputovaného pacienta zatiaľ najviac približuje chôdzi zdravého človeka. Pacient sa s takouto protézou môže pohybovať prirodzene a s istotou rôznych rýchlostí chôdze. To platí rovnako pre komfortnú chôdzu na rôznych podkladoch, ako aj pre obojstrannú chôdzu zo schodov.

C-leg je prvý systém kolenného kĺbu na svete riadený mikroprocesorom. Komplexný systém senzorov spracúva dáta v každej fáze chôdze. Tieto tvoria základ pre optimalizáciu hydraulického odporu pohybu tak, aby zodpovedal individuálnej chôdzi pacienta. Základné nastavenie zabezpečí ortopedický technik na počítači pomocou špeciálneho softvéru.

Systém C-leg má veľa výhod. Elektronické zaistenie stojnej fázy značne znižuje námahu pacienta vynaloženú na stabilizáciu. Umožňuje flexiu v stojnej fáze, ľahšiu chôdzu z rampy a zo schodov, a tým aj menšie zaťažovanie kontralaterálnej nohy, ľahké začatie švihovej fázy, a tým značnú redukciu vynaloženej energie. Švihová fáza sa blíži dynamike zdravej nohy.

Celkovo táto nová technológia ponúka pacientovi viac bezpečia a istoty, lepšiu kvalitu života a nezávislosti.

Indikácie

Pre pacientov s amputáciou dolnej končatiny so stupňom aktivity 4 “neobmedzená chôdza v exteriéroch” a 5 “neobmedzená chôdza v exteriéroch so zvlášť vysokými nárokmi” a aspoň jeden z nasledujúcich nálezov:ďalšie ochorenia alebo komplikácie v dôsledku poranenia zosilňujú postihnutie v dôsledku amputácie, napr. kontralaterálna nestabilita kĺbov, artréza kĺbovej dolnej končatiny, kontralaterálna amputácia v úrovni pod kolenom, amputácia hornej končatiny, komplikácie v oblasti chrbtice a panvy, mnohopočetné postihnutia. Značné neuromuskulárne deficity končatín vrátane deficitov motoriky pahýľa, napr. paréza plexu. Pracujúci so zamestnaním vyžadujúcim vysokú mieru bezpečnosti alebo dlhú dobu chôdze a státia napr. stavbyvedúci, osoby zaoberajúce sa prednáškovou činnosťou. Osoby vychovávajúce deti do 6 rokov. Často chodiaci po schodoch (viac ako 100x za deň), po svahoch alebo nerovnom teréne. Aktívny amputovaný zvládajúci rýchlu chôdzu (viac ako 5 km/h) alebo chodiaci denne dlhé trasy (viac ako 5 km).

Kontraindikácie

Amputovaný so stupňom aktivity 2 “chôdza v interiéroch” a 3 “obmedzená chôdza v exteriéroch”. Z dôvodu duševného stavu alebo životného prostredia nie je možné očakávať správnu manipuláciu so C-legom.