Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Myoelektrická protéza ramenná

Domov > Protézy > Protézy horných končatín > Myoelektrická protéza ramenná

Myoelektrická protéza ramenná

Preskripčné obmedzenie:

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

Pri amputácii ramena Vám môže lekár predpísať myoelektrickú protézu ramennú. Musia byť, však, na to splnené aj ďalšie podmienky, napr. dobre zhojený, dostatočne dlhý amputačný kýpeť, s dobrým svalovým a kožným krytom tak, aby umožňoval spoľahlivú fixáciu protézy na kýpti, dostatočná funkcia svalstva kýpťa a ostatku končatiny a ďalšie, okrem iného aj psychické a intelektové predpoklady na ovládanie takejto protézy.

Myoelektrické protézy sú protézy poháňané externe, to znamená, že nie sú poháňané svalmi pacienta. Ich pohyb je riadený myoelektrickými signálmi, ktoré sú snímané na koži pacienta pomocou elektród. Ide teda o využitie biochemického procesu vo svaloch. Elektródy sú zabudované v protézovom lôžku na individuálne stanovenom najvhodnejšom mieste.

Myoelectrické protézy majú rad výhod. Umelá končatina sa pohybuje podobne ako prirodzená, na základe mentálnych podnetov používateľa. Užívateľ môže dokonca ovládať silu a rýchlosť končatiny v pohybe.

Veľmi dôležitá je hmotnosť celej protézy, ktorá by mala zodpovedať hmotnosti chýbajúcej časti končatiny. Preto používame pri ich výrobe ľahké a pevné materiály, ako sú zliatiny hliníka, horčíka, plasty alebo kompozity.

Pomôcku Vám môže predpísať Váš ortopéd, chirurg alebo fyziater či balneológ pri diagnózach: traumatická amputácia pleca a ramena a získané chýbanie končatiny.

Nácvik použitia myoelektrickej protézy si vyžaduje veľa trpezlivosti: http://www.youtube.com/watch?v=zXroTECcLOQ

Kódy ŠÚKL:

I 10054

Len pre pacientov do 18 rokov, úhrada poisťovňou 1 x ročne

I 10055

S vonkajším zdrojom energie, úhrada poisťovňou po schválení RL 1 x za 5 rokov