Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Špeciálna protéza hornej končatiny s hrudným košom

Domov > Protézy > Protézy horných končatín > Špeciálna protéza hornej končatiny s hrudným košom

Špeciálna protéza hornej končatiny s hrudným košom

Preskripčné obmedzenie:

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

Kódy ŠÚKL:

I 10054

Len pre pacientov do 18 rokov, úhrada poisťovňou 1 x ročne

I 10055

S vonkajším zdrojom energie, úhrada poisťovňou po schválení RL 1 x za 5 rokov