Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Naše hodnotenie zdravotných poisťovní

Hodnotenie za rok 2021

Union
Dôvera
Všeobecná zdravotná poisťovňa

 

Hodnotili sa nasledovné kritériá:

  1. výška úhrad za cenu práce pri zhotovovaní ortopedických pomôcok
  2. administratívna náročnosť spracovania výkazov
  3. rýchlosť pri odstraňovaní formálnych a technických nedostatkov na strane poisťovne

 

Zdravotným poisťovniam ďakujeme za spoluprácu a podporu pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti našim klientom – pacientom s ochoreniami pohybového aparátu.