Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Sprievodca po Neoprote

Domov > Užitočné > Sprievodca po Neoprote

“KROK ZA KROKOM” V NEOPROTE NA ZÁHRADNÍCKEJ 42

Všetky obrázky nájdete aj dolu na konci stránky – vo formáte, ktorý si môžete po kliknutí na obrázok zväčšiť.

Pred budovou je vám k dispozícii parkovisko. (Vjazd na parkovisko je od 17. 2. 2020 preložený na staronové miesto – z Kvačalovej ulice.) Naši klienti, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP, môžu parkovať max. 3 hodiny bezplatne (odblokovanie karty na recepcii nemocnice). Inak je úhrada za parkovanie 2,50 € za každú začatú hodinu.
Od 1. 12. 2018 je v súvislosti s prechodom NEOPROTU na eZdravie zrušený centrálny PRÍJEM POUKAZOV na prízemí vo vstupnom vestibule. Príjem poukazov je aktuálne na jednotlivých technických pracoviskách na 1. a 2. poschodí. Tam predložíte svoju “kartičku poistenca” a poukaz na ortopedickú pomôcku, ktorý ste dostali od vášho lekára. (Ak máte záujem o niektorú z ortopedických pomôcok, ktoré sú k dispozícii aj na priamu platbu, poukaz od lekára ani “kartičku poistenca” nepotrebujete.) Na príslušnom technickom pracovisku vám ortopedickí technici odoberú miery potrebné na výrobu vašej ortopedickej pomôcky. Na rovnaké pracovisko (s výnimkou pracovísk OBUV a VLOŽKY) si v dohodnutom termíne prídete pomôcku aj vyskúšať a prevziať.
Na 1. poschodí nájdete pracoviská OBUVVLOŽKYORTÉZY KONČATÍN (vr. SEDAČIEK) a BANDÁŽE. V čakárni uvidíte “vyvolávací systém” a na konci čakárne “centrálnu elektronickú tabuľu”. Po navolení účelu návštevy na dotykovej obrazovke vám vyvolávací systém vytlačí lístok s vašim poradovým číslom.
Takto vyzerá obrazovka “vyvolávacieho systému”. Zvoľte si pracovisko, ktoré chcete navštíviť (obuv, vložky, bandáže alebo ortézy) a PRÍJEM alebo VÝDAJ. PRÍJEM stlačíte vtedy, keď potrebujete novú ortopedickú pomôcku, tzn. keď je účelom vašej návštevy odobratie mier. Ak je účelom vašej návštevy prevzatie hotovej pomôcky, stlačíte VÝDAJ.

 

Výdaj detskej obuvi a vložiek (pre deti aj dospelých) je preložený do nových priestorov na 1. poschodí, č. dv. A103.

Červené čísla na “centrálnej elektronickej tabuli” označujú poradové číslo – ak je niektoré z nich zhodné s číslom na vašom lístku, ste na rade. Zelená šípka pod poradovým číslom označuje smer, ktorým sa dostanete pred dvere vami zvoleného pracoviska.
Takto vyzerajú elektronické tabule umiestnené priamo nad jednotlivými pracoviskami. Červené číslo – poradové – je zhodné s číslom na vašom lístku (za predpokladu, že ste už na rade).
Praktická poznámka: Ak si idete dať zhotoviť alebo vyskúšať ortopedickú obuv, nezabudnite si so sebou priniesť ponožky alebo pančušky!
Na 2. poschodí nájdete pracoviská KORZETY, resp. ortézy trupu a PROTÉZY. Na tomto poschodí nie je elektronický “vyvolávací systém”, pretože sa tu nestrieda tak veľa pacientov. Stačí zazvoniť alebo zaklepať na dvere príslušného pracoviska alebo, ak sú pred vami aj iní pacienti, počkať, kým prídete na rad.

Poplatky a doplatky za ortopedické pomôcky

POS terminál na bezhotovostné platby je k dispozícii len na Záhradníckej 42 v Bratislave (pozor, minimálne možná suma na bezhotovostnú úhradu je 3 €). Na ostatných našich pracoviskách nie sú k dispozícii platobné terminály na úhradu poplatkov a doplatkov za ortopedické pomôcky. Prosíme klientov, aby s tým počítali a pripravili si na úhradu peňažnú hotovosť.

Parkovanie na Záhradníckej 42 v Bratislave

Parkovanie na parkovisku na Záhradníckej 42 v Bratislave je spoplatnené, a to sumou 2,50 € za každú začatú hodinu. Naši klienti, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP, môžu parkovať max. 3 hodiny bezplatne (odblokovanie karty na recepcii nemocnice).

Vyzdvihnutie hotových ortopedických pomôcok

V prípade, že Vám pomôcku zhotovujeme v Bratislave, ale tam si ju z osobných dôvodov nemôžete vyzdvihnúť, resp. je to pre Vás nepohodlné, môžete si s technikom dohodnúť výber na inom oprávnenom pracovisku NEOPROTU. Pozor, prevzatie niektorých zložitejších pomôcok sa viaže výlučne na pracoviská na Záhradníckej 42 v Bratislave.

Vyhotovovanie fotografií individuálnych ortopedickoprotetických pomôcok pri výdaji pacientom

NEOPROT, spol. s r. o., je na základe zmlúv so zdravotnými poisťovňami povinný pri výdaji individuálne zhotovenej zdravotníckej pomôcky okrem iného vyhotoviť aj fotodokumentáciu každej individuálne zhotovenej zdravotníckej pomôcky, ktorá má byť vydaná poistencovi. Každá individuálne zhotovená pomôcka musí byť pred odovzdaním vyskúšaná. Poistenec verifikuje prevzatie pomôcky svojim podpisom v zákazkovom liste. NEOPROT, spol. s r. o., uchováva fotodokumentáciu v digitálnej podobe spolu so zákazkovými listami a je povinný predložiť na požiadanie predmetnú fotodokumentáciu a zákazkové listy zdravotnej poisťovni. Z uvedených dôvodov Vás prosíme o pochopenie a strpenie vyhotovenia fotodokumentácie Vašej pomôcky.