Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Ortoprotéza

Domov > Protézy > Protézy dolných končatín > Ortoprotéza

Ortoprotéza

Preskripčné obmedzenie:

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

Diagnóza:

Q 72, Q 73, Z 89

Ortoprotéza sa zhotovuje najmä v prípade vrodených defektov s vysokým skrátením končatiny. Ortoprotéza sa podľa dĺžky, tvaru a zachovaných funkcií končatiny zostavuje čiastočne z objímok a čiastočne z mechanických dielov tak, aby používateľovi vyrovnala dĺžku končatiny a nahradila chýbajúce funkcie. Individuálne tvarovaný kozmetický kryt a pančucha dotvárajú celkový estetický vzhľad pomôcky.

Kódy ŠÚKL:

I 10041

Privykacia, úhrada poisťovňou podľa potreby pri zmene zdravotného stavu

I 10042

Prvé definitívne vyhotovenie, úhrada poisťovňou podľa potreby pri zmene zdravotného stavu

I 10043

Opakované definitívne vyhotovenie, úhrada poisťovňou 1 x za 5 rokov

I 10045

Špeciálne vyhotovenie po schválení RL, úhrada poisťovňou 1 x za 5 rokov

I 10046

Len pre pacientov do 18 rokov, úhrada poisťovňou 1 x ročne