Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Protézy dolných končatín

Domov > Protézy > Protézy dolných končatín

Protéza s kolenným kĺbom Kenevo

I10045 – Protézy individuálne dolných končatín
Proteza s dynamickym chodidlom zboku

Protéza s dynamickým chodidlom

I10045 - Protézy individuálne dolných končatín

Helix3D - protéza s inteligentným bedrovým kľbom

I10045 – Protézy individuálne dolných končatín

Genium - bionický protézový systém

I 10045 – Protézy individuálne dolných končatín

C-leg - stehenná protéza definitívna s kolenným kĺbom riadeným mikroprocesorom

I 10045 - Špeciálne vyhotovenie po schválení RL

Štítová protéza dolnej končatiny

I 10041, I 10042, I 10043

Ortoprotéza 2

I 10041, I 10042, I 10043
I 10045, I 10046

Ortoprotéza 1

I 10041, I 10042, I 10043
I 10045, I 10046

Ortoprotéza

I 10041, I 10042, I 10043
I 10045, I 10046

Predkolenná protéza s podtlakom - Harmony systém

I 10042, I 10043
I 10045, I 10046

Privykacia protéza predkolenná

I 10041 - Protéza dolných končatín privykacie,

Privykacia protéza stehenná

I 10041 – Protéza dolných končatín privykacie

Predkolenná protéza modulárna

I 10042, I 10043, I 10046

Predkolenná protéza exoskeletárna laminátová

I 10042, I 10044, I 10045
I 10046

Protéza dolnej končatiny po exartikulácii v kolennom kĺbe

I 10042, I 10043, I 10045
I 10046

Stehenná protéza definitívna s voľným kolenným kĺbom

I 10042, I 10043, I 10045
I 10046

Stehenná protéza definitívna s kolenným kĺbom s uzáverom

I 10042, I 10043, I 10045
I 10046

Protéza po exartikulácii bedrového kĺbu - Canada

I 10041, I 10042, I 10043
I 10045, I 10046

Silikónová protéza časti nohy

I 10041, I 10042, I 10044
I 10045, I 10046