Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Silikónová protéza časti nohy

Domov > Protézy > Protézy dolných končatín > Silikónová protéza časti nohy

Silikónová protéza časti nohy

Preskripčné obmedzenie:

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

Individuálne zhotovované silikónové náhrady (protézy, epitézy) sa aplikujú v prípade chýbajúcich častí ľudského tela ako dôsledku amputácie, úrazov, onkologických ochorení alebo vrodených vád. Silikónové náhrady môžu nahradiť tkanivo, ktoré nie je možné rekonštruovať chirurgicky. Výhodou silikónových protéz a epitéz je ich prirodzený vzhľad, funkčnosť a psychický prínos pre používateľa.

Pri výrobe silikónových náhrad v plnej miere využívame moderné materiály, technológie a odbornú remeselnú zručnosť našich technikov.

Našli sme pre Vás zaujímavé video: http://www.youtube.com/watch?v=0qcVgM04e_k

Kódy ŠÚKL:

I 10041

Protéza dolných končatín privykacie, úhrada poisťovňou podľa potreby pri zmene zdravotného stavu

I 10042

Prvé definitívne vyhotovenie, úhrada poisťovňou podľa potreby pri zmene zdravotného stavu

I 10044

Štandardné exoskeletárne opakované definitívne vyhotovenie, úhrada poisťovňou 1x za 3 roky

I 10045

Špeciálne vyhotovenie, úhrada poisťovňou po schválení RL, 1x za 5 rokov

I 10046

Len pre pacientov do 18 rokov, úhrada poisťovňou 1x ročne