Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Privykacia protéza predkolenná

Domov > Protézy > Protézy dolných končatín > Privykacia protéza predkolenná

Privykacia protéza predkolenná

Preskripčné obmedzenie:

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

Pomôcka sa používa pri predkolenných amputáciách na nácvik chôdze. Môže sa predpísať pri diagnózach: traumatická amputácia predkolenia, redukčné defekty končatiny a získané chýbanie končatiny.  Predpisuje ju ortopéd, chirurg, fyziater, resp. balneológ.

Privykacie protézy sú určené pre včasné technické vybavenie pacientov s amputáciou. Používajú sa pred zhotovením prvej definitívnej pomôcky s individuálnym kýpťovým lôžkom. Privykacia protéza umožňuje včasnú vertikalizáciu pacienta, nácvik statickej rovnováhy a zaťažovania kýpťa a začiatok nácviku chôdze. Výhodou privykacích protéz je možnosť rýchlej zmeny usporiadania protézy podľa dispozícií pacienta.

Kódy ŠÚKL:

I 10041

Protéza dolných končatín privykacie, úhrada poisťovňou podľa potreby pri zmene zdravotného stavu