Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Vzor ABD 56 PAV

Domov > Obuv > Dámska ortopedická obuv > Vzor ABD 56 PAV

Vzor ABD 56 PAV

Individuálne zhotovená ortopedická obuv podľa požiadaviek Vášho lekára a Vašich potrieb. Ortopedický technik dohodne s Vami všetky potrebné individuálne úpravy vzoru pri odoberaní mier na zhotovenie obuvi na našom technickom pracovisku.

Vzhľadom na to, že ide o individuálne zhotovovanú obuv, konkrétne prevedenie vzoru sa môže líšiť od prevedenia vyobrazeného v katalógu/na internetovej stránke.

Upozornenie: Na pracoviskách NEOPROT spol. s r. o. (s výnimkou pracovísk na Záhradníckej 42 v Bratislave), nie sú k dispozícii platobné termínály. Prosíme klientov, aby si na úhradu doplatku pripravili hotovosť.

Kódy ŠÚKL:

I 10001 – Obuv ortopedická individuálna, jednoduchá, úhrada poisťovňou 2 x za rok s doplatkom pacienta min. 23,24 €

I 10002 – Obuv ortopedická individuálna, zložitá, úhrada poisťovňou 2 x za rok s doplatkom pacienta min. 23,24 €

Preskripčné obmedzenie:

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB