Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Indikácie – jednoduchá, zložitá, veľmi zložitá obuv

Domov > Obuv > Indikácie – jednoduchá, zložitá, veľmi zložitá obuv

Indikácie – jednoduchá, zložitá, veľmi zložitá obuv

Obuv ortopedická individuálna jednoduchá, zložitá a veľmi zložitá sa vyrába sa na kopytá upravené podľa odobratých mier, v celých číslach aj v polovičných číslach. Zvršok obuvi sa vykrajuje ručne na mieru a a je možné vyrobiť rôzne veľkú topánku na každú nohu, podľa dĺžky každého chodidla. Aj dĺžka zapínania sa dá individuálne upraviť. Vystuženie obuvi a tuhosť podošvy sú individuálne upravené podľa diagnózy pacienta.

Obuv ortopedická individuálna jednoduchá polotovarová sa vyrába hromadne na štandardné kopytá, iba v celých číslach. Nie je možné vyrobiť rôzne veľkú topánku na každú nohu – podľa dĺžky každého chodidla. Zapínanie má štandardnú dĺžku, ktorá sa nedá upraviť. Jednoduchá polotovarová obuv je vždy na štandardnej monolitnej podošve. Inými slovami, individuálne je v tejto obuvi zhotovená iba ortopedická vložka.

Jednoduchá ortopedická obuv je vhodná v nasledovných prípadoch:

 • pozdĺžne plochá noha (III. stupeň podľa Godunova)
 • plocho vbočená noha kontrahovaná
 • vbočený palec do 45 °
 • stuhnutý bolestivý palec
 • kladivkový prst s ohnutím v medzičlánkovom kĺbe 45 – 90°
 • skrížené prsty
 • prídatné kôstky, kostené výrastky
 • bolestivá pätná ostroha
 • skrátenina dolnej končatiny do 2 cm
 • nesebestačnosť pri obúvaní

Zložitá ortopedická obuv je vhodná v nasledovných prípadoch:

 • priečne plochá noha fixovaná
 • pozdĺžne plochá noha (IV. stupeň podľa Godunova)
 • plochá vbočená noha fixovaná
 • vbočený palec, ak presahuje uhol 45°
 • kladivkové prsty s ohnutím v medzičlánkových kĺboch nad 90°
 • skrížené prsty veľkého rozsahu
 • prídatné kôstky alebo výrastky
 • dvojitá päta veľkého rozsahu
 • nadpočetný prst na nohe
 • chronické opuchy nôh
 • čiastočné alebo úplné ochrnutie dolných končatín
 • skrátenina dolnej končatiny od 2,1 cm do 5 cm
 • pooperačné, poúrazové deformácie nohy a členkového kĺbu s trvalým funkčným postihnutím
 • artritické a artrotické zmeny
 • nesebestačnosť pri obúvaní

Veľmi zložitá ortopedická obuv je vhodná v nasledovných prípadoch:

 • poškodenia s veľkými deformitami
 • noha zvislá, kosozvislá, vbočená, hákovitá, oblúkovitá, lukovitá
 • reumatické deformity
 • diabetické deformity
 • stavy po amputácii prstov
 • skrátenina dolnej končatiny od 5,1 cm do 8 cm

 

V prípade obuvi u detí  môže byť ortopedická obuv jednoduchá, zložitá a veľmi zložitá  predpísaná v prípadoch:

 • kombinácia najmenej troch indikácií uvedených v odsekoch 3 a 4 platného opatrenia,
 • indikácie uvedené v odseku 5,
 • osové úchylky kolien a členkov mierneho stupňa v kombinácii s niektorým postihnutím uvedeným v odsekoch 3 až 5,
 • osové úchylky kolien a členkov stredného a ťažkého stupňa,
 • vybočenie prstov a predpriehlavkových kostí stredného a ťažkého stupňa.

 

Kódy ŠÚKL:

I 10000 – Obuv ortopedická individuálna, jednoduchá, polotovarová, úhrada poisťovňou 2 x za rok s doplatkom pacienta min. 24 €, u poistencov do 18 rokov min. 17 €

I 10001 – Obuv ortopedická individuálna, jednoduchá, úhrada poisťovňou 2 x za rok s doplatkom pacienta min. 24 €, u poistencov do 18 rokov min. 17 €

I 10002 – Obuv ortopedická individuálna, zložitá, úhrada poisťovňou 2 x za rok s doplatkom pacienta min. 24 €, u poistencov do 18 rokov min. 17 €

I 10003 – Obuv ortopedická individuálna, veľmi zložitá, úhrada poisťovňou 2 x za rok s doplatkom pacienta min. 24 €, u poistencov do 18 rokov min. 17 €

Preskripčné obmedzenie:

Individuálne zhotovenú ortopedickú obuv môžu predpísať títo odborní lekári:

 • ortopéd
 • ortopedický protetik
 • chirurg
 • traumatológ
 • rehabilitačný lekár