Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Proprioceptívne ortézy, senzomotorické vložky

Domov > Vložky > Proprioceptívne ortézy, senzomotorické vložky

Proprioceptívne ortézy, senzomotorické vložky

Cieľom použitia proprioceptívnych ortéz, resp. senzomotorických vložiek je zlepšenie kvality a kvantity informácií z hĺbkovej citlivosti chodidla so zámerom prinútiť svalstvo nôh k reakcii zodpovedajúcej požadovanému účinku. Každá patologická zmena chodidla, ktorá sa prejaví zmenou pozície kĺbov, uhla záťaže, mení aj mechanickú efektivitu a silu svalov a tým aj celkové postavenie a pohyb tela. Stimulovaním šliach svalov nohy pomocou senzomotorických vložiek sa menia signály odosielané do centrálnej nervovej sústavy a tá reaguje príkazom na napnutie alebo uvoľnenie svalov. V dôsledku toho sa mení postavenie kĺbov a statika i dynamika nohy. Vyrovnajú sa svalové dysbalancie, čo účinne pôsobí proti príčinám problémov, ktoré v súvislosti s nimi vznikli.

Indikácie

Neurologické poruchy

 • Detská mozgová obrna (DMO)
 • Downow syndróm
 • Spina bifida
 • Náhla cievna mozgová príhoda (NCMP)
 • Parkinsonova choroba
 • Roztrúsená skleróza
 • (ALS) Amyotrofická laterálna skleróza
 • Kraniocerebrálna trauma

Funkčné poruchy

 • Pes planovalgus
 • Pes valgus
 • Pes excavatus
 • Pes equinovarus

 

Kód ŠÚKL:

I 10022 – Ortézy individuálne dolných končatín nebandážneho typu, zložité – liečebné

Preskripčné obmedzenie:

Túto individuálne zhotovenú pomôcku môžu predpísať títo odborní lekári:

 • ortopéd
 • ortopedický protetik
 • chirurg
 • traumatológ
 • rehabilitačný lekár