Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Špeciálne vložky vyrobené pomocou CAD/CAM technológie

Domov > Vložky > Špeciálne vložky vyrobené pomocou CAD/CAM technológie

Špeciálne vložky vyrobené pomocou CAD/CAM technológie

Základom výroby vložiek je presný merný podklad, digitálny odtlačok nôh urobený pomocou digitálneho skenera. Špeciálny softvér nášho skenera ďalej umožňuje upravovať naskenované obrázky, tzn. ortopedický technik môže s jeho pomocou vyznačiť priamo v počítači všetky deformity chodidiel a navrhnúť vhodný tvar a profiláciu vložiek. Hotový návrh je exportovaný do riadiacej jednotky CNC frézy. Obrúsenie a vyrezanie modelu ortopedických vložiek na CNC fréze je veľmi presné, zaručuje maximálnu zhodu hotových vložiek s návrhom ortopedického technika, a tým aj maximálny zdravotný účinok.

Kód ŠÚKL

I 10008 – Vložky ortopedické individuálne, špeciálne, úhrada poisťovňou 1 x za rok s doplatkom pacienta min. 9 €; u poistencov do 18 rokov 2 x za rok s doplatkom min. 9 €.

Preskripčné obmedzenie

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

Cena na priamu platbu

špeciálne ortopedické vložky na mieru 84 €

Poistenci zdravotnej poisťovne Union majú pri priamej platbe zľavu 5 %.