Moderné technológie
Zvyšujeme nádej
Odborný prístup

Skenovanie chodidiel

Domov > Vložky > Skenovanie chodidiel

Skenovanie chodidiel

Ak si kladiete otázku, či potrebujete vy alebo Vaše dieťatko ortopedické vložky, odpoveď vám dá presný sken chodidiel, vyhotovený pomocou digitálneho skenera, ktorý je k dispozícii pre všetkých záujemcov na týchto pracoviskách spoločnosti NEOPROT:

  • Bratislava, Záhradnícka 42
  • Levice
  • Nitra
  • Topoľčany
  • Trnava
  • Zvolen

 

Digitálny obraz chodidiel môžete použiť pre svojho odborného lekára alebo, ak sa tak rozhodnete, môžete ako samoplatca rovno požiadať našich ortopedických technikov o zhotovenie individuálnych ortopedických vložiek. V takom prípade poslúži sken ako veľmi presný a spoľahlivý merný podklad.

Nohy patria medzi najzložitejšie časti ľudského tela. Presné odmeranie tvaru nohy je zásadný predpoklad pre zdravotnú účinnosť ortopedických vložiek. Špeciálny softvér skenera potom umožní ďalšie spracovanie naskenovaných obrázkov. Ortopedický technik môže s jeho pomocou vyznačiť priamo v počítači deformity chodidla a navrhnúť taký tvar a profiláciu modelu ortopedickej vložky, ktorá plne rešpektuje všetky špecifické potreby pacienta.

Skenovanie chodidiel stojí 6 €.